आठवण स्टेटस मराठी | Best Aathavan Marathi Status

आठवण स्टेटस मराठी (Aathavan Marathi Status) :

आठवण काय असते ? लाटावरंच पान असते. हळुहळु वाहत जाणार एक नात असते. आठवण म्हणजे नक्की काय असते ? आपुलकीच्या माणसाचं मनातलं स्थान असते. रात्रीच्या आकाशतला लख्ख प्रकाश असते. आठवण म्हणजे नक्की काय असते ? जीवनाच्या वाटेवरचा एक सुखद क्षण असते, तुमच्या आमच्या जगण्यातला आवाज असते, आठवण म्हणजे नव्या पर्वाची एक सुरुवात असते, दिवसाची एक नवी उमेद असते.

म्हणून, मित्रांनो आज आम्हीं तुमच्यासाठी Aathavan Marathi Quotes, आठवणी स्टेटस मराठी (Aathavan Marathi Status), आठवण स्टेटस मराठी फोटो, आठवण स्टेटस फोटो, Aathvan Shayari Marathi, आठवण शायरी मराठी, मित्राची आठवण स्टेटस, Miss You Quotes in Marathi, तुझी आठवण स्टेटस, Marathi Status Aathvan, तुमची आठवण मेसेज मराठी, Aathvan Sms Marathi, आठवण स्टेटस मराठी फोटो, मैत्री आठवण मेसेज, आठवण तुझी यांचा संपुर्ण संग्रह घेऊन आलो आहोत.

 

Aathavan Marathi Status | आठवण स्टेटस मराठी | Miss You Status in Marathi  :

Aathavan Marathi Status 2

पिंजऱ्यात असलेल्या पक्षांची कोण आठवण काढत?
आठवण त्यांचीच येते जे सोडून गेलेत.

whatsapp share button pic


आठवणी हसवतात.
आठवणी रडवतात.
काहीच न बोलता आठवणी निघून जातात.
तरी आयुष्यात शेवटी आठवणीच राहतात.

whatsapp share button pic


Aathvan Quotes in Marathi

Aathavan Marathi Status | आठवण स्टेटस मराठी | Miss You Status in Marathi

हृदयाच्या प्रत्येक कप्प्यात तुझीच आठवण ताजी आहे.
शरीराने कितीही दूर गेलीस तरी, मनाने अजूनही तू माझीच आहे.

whatsapp share button pic


आजही मला एकटच बसायला आवडत.
मन शांत ठेवून आठवणींच्या विश्वात रमायला आवडत.

whatsapp share button pic


तुझी आठवण म्हणजे कस्तुरी,
कधीच साथ न सोडणारी,
सदैव सोबत दरवळत रहणारी,
पण तशीच हवी हवीशी वटणारी.

whatsapp share button pic


वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,
तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन.
एकदा मनापासून आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन.

whatsapp share button pic


आयुष्याच्या प्रत्येक वळणार आठवण तुझी येत राहील,
अलगद असा पापण्यांवरुन अश्रु एखादा ओघळुन जाईल.

whatsapp share button pic


का मलाच तुझी इतकी आठवण येते,
माझी सारी रात्र तुझ्या आठवणीत सरते.

whatsapp share button pic


मन होतं माझं कुठेतरी हरवलेलं,
पण तरी ते तुलाच शोधत होतं.
तुला खरचं ओळखता नाही आलं,
ते फक्त तुझ्यासाठीच झुरत होतं.

whatsapp share button pic


Aathavan Marathi Status | आठवण स्टेटस मराठी | Miss You Status in Marathi

नातं जपलं की सगळं जमतं,
हळूहळू का होईना कोणी आपलसं बनतं,
ओळख नसली जन्माची तरी साथ देऊन जातं,
आठवणीचं गाठोड अन् डोळ्यात प्रेमाचा ओलावा
देऊन आपलसं करुन जातं.

whatsapp share button pic


जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे आठवण.
कारण ही विसरता येत नाही,
अन त्या व्यक्तीला परत ही देता येत नाही.

whatsapp share button pic


डोळ्याना सांगीतलय मी आज रात्र जागायची आहे.
ऐकलय की, तुझी आठवण येणार आहे.

whatsapp share button pic


येईन किंवा न येईन परत तुझ्या भेटीला,
आठवणी माञ बांधुन ठेवीन काळजातल्या गाठीला.

whatsapp share button pic


तुझी आठवण आली की मी हसत राहीन,
या जन्मी मी तुझा झालो नाही तरी पुढ्च्या जन्मी नक्कीच होईन.

whatsapp share button pic


जिथे श्वासात श्वास गुंततात तेच क्षण आपले असतात,
तू नसलास आता तरी तेच क्षण मला आजही आठवतात.

whatsapp share button pic


मराठी मेसेज आठवण

Aathavan Marathi Status | आठवण स्टेटस मराठी | Miss You Status in Marathi

अश्रु लपविण्यांच्या प्रयत्नांत, मग मी मलाच दोष देत राहते,
आणि या खोट्या प्रयत्नांत, तुला आणखीनच आठवत राहते.

whatsapp share button pic


डोळ्यांत साठलेल्या तुझ्या आठवणी
रात्र ही सरता सरेना,
किती दिवस लोटले तुला पाहुन
स्वप्नात तरी ये ना..

whatsapp share button pic


खंर सांगू माझ्या प्रतिबिंबाला असतात
माझ्यासारख्याच भावना,
म्हणून तर तुझ्या मनाच्या दारातून
मी आल्यावर सुद्धा ते जाईना.

whatsapp share button pic


आठवणी सांभाळणे सोप्प असत,
कारण मनात त्या जपून ठेवता येतात,
पण क्षण सांभाळणे फार अवघड असत,
कारण क्षणांच्या आठवणी होतात.

whatsapp share button pic


अजून वाचा : +101 लव स्टेटस मराठी | Best Love Status in Marathi


सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या अंधार दाटला होता.
भूतकाळातील आठवणींना आज पाझर फुटला होता.

whatsapp share button pic


मला विसरण्याची तुझी सवय जुनी आहे,
तुझ्या आठवणीत माझी रात्र सुनी आहे.

whatsapp share button pic


येणारा दिवस कधीच तुझ्या आठवणी शिवाय येत नाही,
दिवस जरी गेला तरी तुझी आठवण जात नाही.

whatsapp share button pic


‎प्रेमाच्या‬ या प्रेमळ हृदयात‬ आज अचानक ‪धडधड‬ झाली.
डोळे‬ भरले पाण्यांनी‬ आणि ‪पुन्हा‬ तुझी ‪‎आठवण‬ आली.

whatsapp share button pic


हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,
तेच माझ्या जगण्याची आस आहे.
एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,
तिच माझ्यासाठी खास आहे.

whatsapp share button pic


वेळ लागला तरी चालेल पण वाट तुझीच पाहीन,
विसरलास तू मला तरीही नेहमी मी तुझीच राहील.

whatsapp share button pic


सत्याच्या वाटेवर स्वप्न तुटून जातात,
निसर्ग बदलला की फुले सुकून जातात.
मनापासून आठवण काढली आहे तुमची,
पुन्हा म्हणू नका आपली माणसे विसरून जातात.

whatsapp share button pic


विठोबाच्या नगरी आहे चंद्रभागेचा घाट,
तिथेच मी पाहीन तिन्ही सांजे तुझी वाट.

whatsapp share button pic


स्तब्ध उभं राहून बघ ही वाट तुला पळताना दिसेल,
आणि कुणाच्या आठवणीने हळुच मागे वळताना दिसेल.

whatsapp share button pic


सा-यांसाठी झिजताना मी फ़क्त तुझीच उरणार आहे,
झिजून जरी गेले तरी मी तुझ्या आठवणीत विरघळणार आहे.

whatsapp share button pic


विसरलो नाही तुला मी कणभर
मनात तुझ्या मीही असेन खरंतर
अजूनही काव्य लिहितो मी तुझ्यावर
वाचत असशील तूही आठवणीने क्षणभर.

whatsapp share button pic


शांत संध्याकाळी समुद्रकिनारी
तूझी वाट बघत मी बसलो होतो.
दूर देशावरून येणाऱ्या लाटेशी
एकटाच बोलत बसलो होतो.

whatsapp share button pic


माझ्या एकाकी जीवनात केवळ,
तू एक आठवण बनून राहलीस.
अन माझ्या प्रत्येक सुख दु:खात,
तू डोळ्यातील अश्रू होऊन वाहलीस.

whatsapp share button pic


रातराणीच्या फुलांनी हि सांज बहरू दे,
तुझ्या आठवणींच्या सुगंधाने माझे मन दरवळू दे.

whatsapp share button pic


माझ्या सावलीला ही सवय तुझ्या आठवणींची
आठवणीतच तुझ्या पांघरून घेण्याची
एकटेपण स्वतःच वाटून घेण्याची
सवय झाली आहे आता तुझ्याविना आठवणीत जगण्याची.

whatsapp share button pic


येणारा दिवस कधीच तुझ्या आठवणी शिवाय येत नाही.
दिवस जरी गेला तरी तुझी आठवण जात नाही.

whatsapp share button pic


माझ्या आठवणींना तुझ्या सोबतीची जोड असते.
तू सोबत असलीस की, प्रत्येक आठवण गोड असते.

whatsapp share button pic


येणा-या प्रत्येक सावळीत तुझाच भास आहे,
तू येशील अशी उगीचच आस आहे.

whatsapp share button pic


मनात आठवणी तर खूप असतात,
कालांतराने त्या सरून जातात,
तुमच्यासारखी माणसे खूप कमी असतात,
जे हृदयात घर करून राहतात.

whatsapp share button pic


मनाच्या शिंपल्यात जपावा आठवणींचा मोती,
अशीच फुलत रहावी साताजन्माची नाती.

whatsapp share button pic


मनाचे भाव असतात साधे भोळे,
तुझी आठवण येताच भरतात डोळे.

whatsapp share button pic


दिवस नकळत जाई, रात्र रेंगाळत राही..
असा एकही क्षण नाही की, तुझी आठवण येत नाही.

whatsapp share button pic


तुला आठवताना एक भान मला राखावं लागतं,
असं देहाचं उजळणं काळोखात झाकावं लागतं.

whatsapp share button pic


तुझ्यावरचं प्रेम व्यक्त करणं मला काही जमत नाही,
तुझ्या आठवणी शिवाय मन मात्र कशात रमत नाही.

whatsapp share button pic


अजून वाचा : ब्रेकअप स्टेटस मराठी | Latest Breakup Status in Marathi


आमच्या पोस्टच्या अपडेट मिळवण्यासाठी फॉलो करा : Facebook | Instagram | Twitter | Telegram

शेयर करा: