मराठी चारोळी संग्रह | Best Marathi Charoli Sangrah

मराठी चारोळी संग्रह (Marathi Charoli Sangrah) :

चारोळी म्हणजे काय ? चार ओळीच्या कवितेला चारोळी म्हणजेच चारोळ्या म्हणतात. मोजक्याच शब्दात परंतु मनातील संवेदना ओळीमधुन जगापुढे माडण्याची एक भावनिक पद्धत. एकंदरीत चारोळी जरी काल्पनिक असल्या तरी त्यातील शब्दरुपी संवेदना आपल्या सर्वांनच्या मनात कायम घर करून जाते आणि आपल्या पुढील वाटचलीस प्रेरणादाई ठरते.

म्हणुन अश्या काही खास मराठी चारोळी संग्रह तुमच्यासाठी आणला आहे. निश्चित हा मराठी चारोळ्या संग्रह तुमच्या पसंतीस उतरेल. मराठी चारोळी संग्रह आवडल्यास आपल्या प्रियजनांना शेयर करायला विसरु नका.

 

आयुष्य मराठी चारोळी (Marathi Charoli On Life) :

मराठी चारोळी संग्रह, Marathi Charoli Sangrah

जीवनात सगळंच मिळत नाही
म्हणून प्रयत्न सोडायचा नसतो
कुठल्यातरी वळणावर
आपला वाट पाहणाराही असतो.

whatsapp share button pic


सरता सरता आयुष्य माझं
मी कधी माझा झालोच नाही,
दु:ख सोसले अफाट मी, पण
सुखाचा साथी, कधी झालोच नाही.

whatsapp share button pic


मराठी चारोळी संग्रह, Marathi Charoli Sangrah

जीवन कसे पक्ष्यांसारखे असावे,
कुठे ही उडावे आणि कसे ही जगावे
आणि मरताना देखील कधी कुणावर
आपले ओझे न देता जावे.

whatsapp share button pic


जीवनाच्या प्रवाहात अनेक माणसं भेटतात,
काही आपल्याला साथ देतात काही सोडून जातात.

whatsapp share button pic


जीवनात कोणीतरी
कुणाच खास असाव लागतं,
त्याला जीवनात
जीवापलीकडे जपावं लागतं.

whatsapp share button pic


होकारांला शब्दांना महत्व नसते
दाटल्या भावानांना काही बंध नसते,
डोळेच सांगून जातात हाल हृदयाचे,
प्रेमात शब्दांची गरज नसते.

whatsapp share button pic


जीवन काय असतं हे माहीत नाही ?
पण अशी नाती नकळतच मिळतात,
कधी सुखात तर कधी दु:खात ती
आपलीशी होऊन सहभागी होतात.

whatsapp share button pic


छोट्याशा या आयुष्यामध्ये
खूप काही हवं असत,
असंख्य चांदण्या भरून सुद्धा
आपलं आभाळ रिकाम असत.

whatsapp share button pic


मराठी चारोळी संग्रह, Marathi Charoli Sangrah

जीवन एक रहस्य आहे
इथे सगळे लपवायचे असते,
मनात कितीही दुःख असले तरी
दुसऱ्या पुढे हसायचे असते.

whatsapp share button pic


जीवनाच्या मैफिलीत आज सारी गणिते उजवी ठरली
बेरीज आणि वजाबाकी आज श्वासांमध्ये अडकून पडली.

whatsapp share button pic


जीवनाचा प्रत्येक क्षण आपल्याला काही तरी देत असतो,
पण नकळतपणे आपल्या आयुष्याचा एक क्षण तो घेत असतो.

whatsapp share button pic


कोणाची तरी ओढ लागली की ओढाताण होते
वणवा लागतो मनाला नि आयुष्याचे कोरडे रान होते.

whatsapp share button pic


कळत नकळत आयुष्यात खुप काही घडून जाते
अलवावरचे पाणी देखील अलगद ओघळून जाते.

whatsapp share button pic


असे नाते बनवा की, त्याचा अंत केव्हाच नसावा,
प्रत्येक नात्यात मैत्रीचा अंश शेवटपर्यंत असावा.

whatsapp share button pic


जीवनात नाती तशी अनेकच असतात,
पण ती जपणारी लोक फार कमीच असतात.

whatsapp share button pic


हृदयात नेहमीच तुझ्यासाठी थोडी जागा जपून ठेवतो,
कधीतरी येशील म्हणून त्या जागेवर फुले पांघरूण ठेवतो.

whatsapp share button pic


मराठी चारोळी संग्रह, Marathi Charoli Sangrah

आयुष्य कसं असत बाभळीच्या पालवी सारखं,
काट्यातच फुलणार अन काट्यातच विरणार.

whatsapp share button pic


कधी कधी अनोळखीच जास्त जवळचे वाटतात
थोड्यासाठी असतो एकत्र नंतर अनेक वाटा फुटतात.

whatsapp share button pic


मोत्यांना काय माहित,  
शिंपल्यानी त्यांना किती जपलयं,
मोत्यांच्या केवळ नाजुकपणासाठी  
त्यांनी आपलं आयुष्य वेचलयं.

whatsapp share button pic


पंख नाहीत मला पण 
उडण्याची स्वप्नं मात्र जरूर बघतो, 
कमी असलं आयुष्य तरी भरभरून जगतो.

whatsapp share button pic


भावना ओंजलित घेउन नको जगुस,
त्या व्यक्त करन्यात मजा आहे.
डोळ्यात अश्रु नेहमीच येतात,
ते पुसुन हसन्यात मजा आहे.

whatsapp share button pic


मनच मनाला मोकाट सोडतं,
आणि मनच मनाला आवरत राहतं,
विचारांच्या खाईत झोकून देतं,
आणि उगीचच स्वतःला सावरत राहतं.

whatsapp share button pic


बोलायचे बरेच काही
पण, कोणी ऐकायला तयार नाही.
आपले म्हणणारे तसे हजार,
तरी शब्दांचाही आधार नाही.

whatsapp share button pic


मराठी चारोळी प्रेम (Marathi Charoli On Love) :

मन होतं माझं कुठेतरी हरवलेलं,
पण तरी ते तुलाच शोधत होतं,
तुला खरच ओळखता नाही आलं,
ते फक्त तुझ्यासाठीच झुरत होतं.

whatsapp share button pic


प्रेमाच्या हाकेला साद मिळाली,
स्वप्नांना वास्तवाची आस मिळाली,
मन माझं खुदकन हसलं,
तुझ्या डोळ्यांत जेव्हा माझं प्रेम दिसलं.

whatsapp share button pic


हृदयाच्या प्रत्येक कप्प्यात तुझीच आठवण ताजी आहे.
शरीराने कितीही दूर गेलीस तरी मनाने अजूनही तू माझीच आहे.

whatsapp share button pic


मनाची तहान पाण्यानं भागत नाही
हे बरं आहे की सगळ्यानाच मनाची तहान लागत नाही.

whatsapp share button pic


आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,
आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते.
इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर,
की आयुष्य भर तुलाच पाहावेसे वाटते.

whatsapp share button pic


अजून वाचा : +101 लव स्टेटस मराठी | Best Love Status in Marathi


माझ्या ओठावरचं हसु आहे साक्ष तु आठवल्याचं.
आठवणी तुझ्या आठवुन क्षणभर जगाला विसरल्याचं.

whatsapp share button pic


हे प्रेमाचं असचं असत.
थोडसं अवघड अन थोडं सोप असत.
पण एकदा जमायला लागलं की ते आपोआपच घडत असतं.

whatsapp share button pic


प्रेम माझं तुझ्यावरच 
कोणत्याच शब्दात मावणार नाही..
तुला मिठीत घेताच कळतं 
आता त्याचीही गरज भासणार नाही.

whatsapp share button pic


हे सांगू की ते सांगू करततेच तर सांगायाच राहीले
तिचे ते मुके शब्द मी माझ्या मुक्या डोळ्यांनीच पाहिले.

whatsapp share button pic


ह्रदय ही हल्ली, माझं तुझ्या शिवाय काहीच मागत नाही,
तू सोबत असताना माझे ह्रदय माझे राहत नाही.

whatsapp share button pic


प्रेमात असं थांबायच नसतं,
मागे न वळता पुढेच चालायच असतं.
एकमेकांची साथ घेऊन जग जिंकायचं असतं.

whatsapp share button pic


बोटांना माझ्या आता वेगळं राहायला आवडत नाही.
तुझ्या बोटात गुंतल्या शिवाय त्यांना ही करमत नाही.

whatsapp share button pic


माझं तुझ्याकडे एकटक पाहणं,
अन्‌ तुझं ते गोड हसणं,
आपल्या दोघांनाही सुखावत होतं,
पण दृष्ट जगाला ते पाहावत नव्हतं.

whatsapp share button pic


तू भेटलीस त्या वाटेवर सगळीकडे प्रेमच होतं,
कुणास ठाऊक तुझं माझ्यावर कुठल्या जन्माचं ऋण होतं.

whatsapp share button pic


ती अशी आली जीवनात की डोळे माझे बोलके झाले
तिने हसून डोळे झाकले आणि आज त्या सूर्यालाही बुडवणे कठीण झाले.

whatsapp share button pic


हळूच चालत तुझ्या रूपाने नशीब येईल दारी
मला न कळता अशी अचानक घडेल किमया सारी.

whatsapp share button pic


तू मला खूप आवडतेस,
बोलण्याकरिता जीभ ही वळत नाही.
जेव्हा असतं बोलायचं,
तेव्हा ओठांना शब्दचं मिळत नाही.

whatsapp share button pic


प्रेम करायचं म्हटलं तर कुणाशीही जमत नाही,
मनासारख्या जोड़ी दाराशिवाय संसारात मन रमत नाही.

whatsapp share button pic


सावली नको शोधु ती आपल्या जवळच असते,
नजर फक्त मागे वळव डोळ्यांच्या कडेला ती हळुच दिसते.

whatsapp share button pic


अजूनही जातो त्याच बागेत रातराणी फ़ुलताना
पण मला फ़क्त दिसते सकाळी ती कोमेजताना.

whatsapp share button pic


तिचं ते खोटं बोलणं बोलताना दूसरी कडेच पाहणं
मध्येच खाली पाहून लाजणं लाजताना मग पुन्हा हसणं.

whatsapp share button pic


मऊपण काय असत,
हे तिच्या एका स्पर्शाने सांगितलं
त्या एका स्पर्शातच मी तीच प्रेम मागितलं.

whatsapp share button pic


तू मला हवी आहेस,
तू जशी आहेस तशीच,
जपेन तुला आयुष्यभर
राणी फक्त माझ्यासाठीच.

whatsapp share button pic


बुचकळ्यात पडलेलं ह्रदय माझं,
तुलाच शोधत असतं.
तुझ्या सोबत घालवलेल्या त्या गोड
क्षणांना आठवत राहतं.

whatsapp share button pic


प्रेम माझं असलं 
तरी मी मात्र तुझाच आहे.
शब्द माझे असेल 
तरी सामर्थ्य त्यात तुझंच आहे.

whatsapp share button pic


पुन्हा त्या वळणावर ,
तू पहिल्यासारखीच भेटावीस.
अर्धवट राहिलेल्या प्रेमाला ,
सुरुवात नव्याने करावीस.

whatsapp share button pic


प्राण माझा असला तरी, श्वास मात्र तुझाचं आहे.
प्रेम माझे असले तरी, सुगंध मात्र तुझाचं आहे.

whatsapp share button pic


बघतो दुरूनच तुला मी रात्र रात्र मज झोप नाही,
भोवती तुझ्या फिरताना छंद दुसरा उरलाच नाही.

whatsapp share button pic


पुन्हा त्या भावनांनी,
मनातून ओथंबून वाहावं.
वेड्या माझ्या प्रेमपावसात,
तू चिंब चिंब भिजत राहावं.

whatsapp share button pic


पाहता पाहता मन माझ तुझ्यात विसावून गेल,
तुझ्या रूपाला पाहूनं ते स्वप्नात हरवून गेल.

whatsapp share button pic


पाहून तुला तो चंद्रही फसेल,
चांदणी समजून पाहत तुलाच बसेल.

whatsapp share button pic


मराठी चारोळी आठवण (Marathi Charoli Aathvan) :

खरच तुझ्या आठवनिंना दुसरी कुठलीच तोड नाही,
तुझ्या आठवण झऱ्यां इतकी तर साखरही गोड नाही.

whatsapp share button pic


मला विसरण्याची तुझी सवय जुनी आहे
तुझ्या आठवणीत माझी रात्र सुनी आहे.

whatsapp share button pic


महिन्यातील प्रत्येक दिवसाला,
दिवसातील प्रत्येक तासाला,
तासाच्या प्रत्येक मिनिटाला,
आठवण येते तुझी क्षणाक्षणाला.
whatsapp share button pic

खुप काही सांगायचं होतं तुला पण
मनातलं मनातच राहून गेलं.
सुखाचं घरटं बांधण्या आधीच 
पाखरु रानातलं उडून गेलं.

whatsapp share button pic


मला विसरण्याची तुझी सवय जुनी आहे,
तुझ्या आठवणीत माझी रात्र सुनी आहे.
whatsapp share button pic

मलमली तारुण्य माझे तू पहाटे पांघरावे,
मोकळ्या केसात माझ्या तू जीवाला गुंतवावे.

whatsapp share button pic


एकदा तरी आठवण माझी आठवड्यातुन तुला यावी
अशीच मैञी आपली नकळत चालावी.

whatsapp share button pic


मला तुझ्या ह्रदयात शोध मी तुला तिथेच भेटेन,
मी जगेण तरी कसा जर तुझ्या दुर असेन.

whatsapp share button pic


मला कळतय ग तुझं उदास आणि बैचेन मन,
मी पण तुझ्याच आठवणीत हरवुन जातो प्रत्येक क्षण.
whatsapp share button pic

मनाला बांध घातला होता हृदयातला पूर थोपवला होता.
पण डोळ्यांनी चुगली केली होती अन आसवांनी दगा दिला होता.
whatsapp share button pic

मनातील आठवणी लाटांसारख्या उसळतात
जशा काही नभातल्या विजाच जणू कोसळतात.
whatsapp share button pic

मनाचे भाव असतात साधे भोळे,
तुझी आठवण येताच भरतात डोळे.
whatsapp share button pic

मराठी चारोळी मैत्री (Marathi Charoli On Friendship) :

तुझ्या माझ्या मैत्रीत काय गुपित लपलय
तुझ्या माझ्या मैत्रीने फकत आपलेपण जपलंय
नात्यांचे स्नेह बांध कोण शोधत बसलय
जीवा पेक्षाही फुलासारखे मी मैत्रीला जपलय.

whatsapp share button pic


तुझी नि माझी मैत्री जगाहून न्यारी आहे.
सगळे समजतात प्रेम मला प्रेमाहून प्यारी आहे.

whatsapp share button pic


मैत्रीचे बंध कधीच नसतात तुटणारे
जुन्या आठवणींना उजाळा देऊन
गालातल्या गालात हसणारे.

whatsapp share button pic


मैत्रीचा मोती कुणाच्याही भाग्यात नसतो, 
सागराच्या प्रत्येक शिंपल्यात मोती नसतो, 
जो विश्वासाने मैत्री जपतो,
तोच खरा मैत्रीचा मोती असतो.

whatsapp share button pic


मैत्रीमध्ये जरुरी नाही दररोजची भेट,
ह्रदयाचा ह्रदयाशी संवाद असता थेट.
whatsapp share button pic

तुझी न माझी मैत्री दिवसेंदिवस फुलू दे,
एकमेकांच्या आठवणीमध्ये एक एक क्षण हा हरवू दे.
whatsapp share button pic

आमची मैत्री समजायला वेळ लागेल,
पण जेव्हा समजेल तेव्हा वेड लागेल.
whatsapp share button pic

जीवनात कोणी ना कोणी सोबतीला असावं,
या सोबतीच नावच ही मैत्री असावं.
whatsapp share button pic

सतत जीवनात तुझी आणि माझी
मैत्री अशीच सतत फुलू दे,
कधीकाळी काही दोष माझा तरी
त्यात तुझ्या मायेचा गोडवा राहू दे.

whatsapp share button pic


आकाशात चंद्रासाठी चांदण्या खूप आहे,
पण चांदण्यासाठी चंद्र एकच आहे,
तुझ्यासाठी मित्र खूप असतील
पण माझ्यासाठी फक्त तू आहे.

whatsapp share button pic


निशब्द भावनेला स्पर्शाची साथ,
हळव्या मनाला आसवांची साथ,
उधाण आनंदाला हास्यांची साथ,
तशीच माझ्या जीवनाला तुझ्या मैत्रीची साथ.

whatsapp share button pic


मैत्री कधी संपत नसते,
आशेविना इच्छा पूरी होत नसते,
तुझ्या जीवनात मला ओझे नको समजुस,
कारण डोळ्यांना कधी पापण्यांचे ओझे नसते.

whatsapp share button pic


निर्सगाला रंग हवा असतो.
फुलांना गंध हवा असतो.
माणुस हा एकटा कसा राहणार,
कारण त्यालाही मैञीचा छंद हवा असतो.

whatsapp share button pic


पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही
तेवढा जिव्हाळा मैत्रीत मिळतो.
मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ
कधीतरी उन्हातुन गेल्यावर कळतो.

whatsapp share button pic


मैत्रीचे नाते नेहमी अखंड राहूदे ,
खऱ्या मैत्रीवर विश्वास राहूदे ,
असं नाही की मित्र जवळच असला पाहिजे,
जवळ असला तरी आठवणीत राहू दे.

whatsapp share button pic


मैत्री एक अलगद स्पर्श मनाचा, 
मैत्री एक अनमोल भेट जीवनाची, 
मैत्री एक अनोखा ठेवा आठवणींचा, 
मैत्री एक अतूट सोबत आयुष्याची.

whatsapp share button pic


मैत्री हाच जिवनातील
आनंदाचा ठेवा असतो,
आयुष्याच्या दुःखावर मैत्रीच्या 
अमृताचा एक थेंब ही पुरेसा असतो.

whatsapp share button pic


रक्ताची नाती जन्माने मिळतात.
मानलेली नाती मनाने जुळतात. 
पण नाती नसताना ही जी बंधनं जुळतात, 
त्या रेशमी बंधनाना मैत्री म्हणतात.

whatsapp share button pic


तुझी आणि माझी मैत्री अशी असावी,
काटा तुला लागला तर कळ मला यावी.
whatsapp share button pic

मैत्रीच्या या नात्या बद्दल लिहिण्यासारखे खूप आहे,
खरे नात्याला नसले तरी मैत्रिला एक रूप आहे.

whatsapp share button pic


मैत्रीची वाट जरा कठिण आहे पण तितकीच छान सुद्धा आहे,
कारण आयुष्याच्या घडीचा 
एक मैत्रीच तर जीव की प्राण आहे.

whatsapp share button pic


मैत्रिला कधी गंध नसतो,
मैत्रीचा फक्त छंद असतो,
मैत्री सर्वांनी करावी त्यात खरा आनंद असतो.
whatsapp share button pic

आई वर चारोळी मराठी (Marathi Charoli On Mother) :

ह्रदयरुपी मंदिरात आई तुझीच आहे मूर्ती
त्यात तूच माझा देव आणि तुझीच गातो आरती.

whatsapp share button pic


पूर्वजन्माची पुण्याई असावी
जन्म जो तुझ्या गर्भात घेतला,
जग पाहिलं नव्हतं तरी
नऊ महिने श्वास स्वर्गात घेतला.

whatsapp share button pic


आई, हजार जन्म घेतले तरी
एका जन्माचे ऋण फीटणार नाही
आई, लाख चुका होतील मज कडून
तुझं समजावनं मिटणार नाही.

whatsapp share button pic


असेन जर मजला,
मानव जन्म कधी
आई तुझ्याच पोटी,
पुन्हा जन्मावेसे वाटते.

whatsapp share button pic


अजून वाचा : आई वडील स्टेटस मराठी | Best Mom & Dad Status in Marathi


शोधून मिळत नाही पुण्य
सेवार्थाने व्हावे धन्य
कोण आहे तुजविण अन्य ?
‘आई’ तुजविण जग हे शून्य.

whatsapp share button pic


एकदा जरासं कुठे खरचटलो
आई, किती तू कळवळली होतीस
एक धपाटा घालून पाठीत
जख्मेवर फुंकर घातली होतीस.

whatsapp share button pic


आई, तुझ्या रागवण्यातही
अनूभवलाय वेगळाच गोडवा
तुझ्या मायेच्या नित्य नव्या सणात
फिका पडतो दसरा नि पाडवा.

whatsapp share button pic


आई जितकी प्रेमळ असते
आणि तितकीच कणखर दिसते
भर उन्हात ती आपल्याला
गारवा देणारी सावली असते.

whatsapp share button pic


खरं प्रेम कसं करावं
ते आईकडून शिकावं
मुलांना काहीच न मागतां
त्यांना फक्त देत राहावं.

whatsapp share button pic


कुणी उपवास धरला, कुणी रोजा ठेवला
ज्यांनी आईवडीलांना पूजलं
देव त्यांनाच पावला.

whatsapp share button pic


आमच्या पोस्टच्या अपडेट मिळवण्यासाठी फॉलो करा : Facebook | Instagram | Twitter | Telegram

शेयर करा: