+101 लव स्टेटस मराठी | Best Love Status in Marathi

लव स्टेटस मराठी (Love Status in Marathi) :

प्रेम ही एक सुंदर आणि आनंददायी भावना आहे जी आपण शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. जिथे दोन अंतःकरणे एकमेकांना झुरत असते, ते प्रेम समजले जाते. जिथे हृदय एकमेकांसाठी सतत धडधडत असते. एकमेकांना सुखी आणि उज्ज्वल भविष्य मिळावे अशी ज्याची इच्छा असते तेच खरं प्रेम आहे.

म्हणून, मित्र मैत्रिणींनो आज आम्हीं तुमच्यासाठी प्रेमावर स्टेटस मराठी, लव्ह स्टेटस् मराठी, मराठी प्रेम स्टेटस, Marathi love status in marathi, Love sms Marathi, मराठी लव शायरी sms, Valentine day Wishes Marathi, Love Quotes in Marathi यांचा संपुर्ण संग्रह घेऊन आलो आहोत. आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ते नक्की आवडतील.

 

लव स्टेटस मराठी | Best Love Status in Marathi :

कुणाला मिळवणे याला प्रेम म्हणत नाहीत
कुणाच्या तरी मनात आपली जागा निर्माण करणे म्हणजेच तर खरं प्रेम.

whatsapp share button pic


लव स्टेटस मराठी, Best Love Status in Marathi

प्रेम समोरची व्यक्ती आपली होणार नाही
हे आपल्याला माहीत असतानाही तिच्यावर वेड्यासारखं प्रेम करणे म्हणजे खरं प्रेम.

whatsapp share button pic


ह्या जगामधे प्रत्येकाचे आयुष्य देवाने खुप छान असे रंगविले आहे.
मी देवाचा खुप खुप आभारी आहे कारण माझे आयुष्य रंगविताना
त्याने तुझ्या नावाचा खुप छान असा रंग माझ्या आयुष्यात भरला आहे.

whatsapp share button pic


डोळे मिटल्यावर समोर येणारा जो पहिला चेहरा असेल ना ते म्हणजे प्रेम.

whatsapp share button pic


कधी मला जवळ घेऊन माझ्या हृदयाचे ठोके ऐक,
प्रत्येक ठोक्याला फक्त तुझंच नाव ऐकू येईल.

whatsapp share button pic


लव स्टेटस मराठी, Best Love Status in Marathi

प्रेम म्हणजे ?
समजली तर भावना, पाहिले तर नाते
म्हंटले तर शब्द, वाटली तर मैत्री.
घेतली तर काळजी, तुटले तर नशीब
पण मिळाले तर स्वर्ग.

whatsapp share button pic


अजून वाचा :

हे प्रेमाचं असच असतं,
थोडसं अवघड अन थोडं सोप असतं,
पण एकदा जमायला लागलं की ते आपोआपच घडत असतं.

whatsapp share button pic


तुझं हसणं आणि माझं फ़सणं दोन्ही एकाच वेळी घडलं,
नकळत माझं मन तुझ्या प्रेमात पडलं.

whatsapp share button pic


मनातलं बोलायला धाडस लागतं
पण न बोलता मनातलं ओळखायला
खऱ्या प्रेमात पडाव लागतं.

whatsapp share button pic


लव स्टेटस मराठी, Best Love Status in Marathi

प्रेमात फोन करणे किंवा रोज चॅटींग करणे महत्वाचे नाही,
कधीतरी एक छोटीशी भेट पुरेशी आहे
प्रेम व्यक्त करण्यासाठी.

whatsapp share button pic


हे आपला अबोल प्रेम असाच सुंदर असु दे,
पण स्वप्नात का होईना एकदा तरी खुलू दे.

whatsapp share button pic


आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा.

whatsapp share button pic


हृदयासारख सोप्प नाही काही या जगात तोडायला,
मनाला गरज नसते पंखांची स्वप्नांच्या आकाशी ऊडायला.

whatsapp share button pic


लव स्टेटस मराठी, Best Love Status in Marathi

प्रेम कधीच वाईट नसतं,
तरी लोक ज्याला नावे ठेवतात,
आणि नावे ठेवणारी माणसेच नकळत
कधीतरी प्रेमात पडतात.

whatsapp share button pic


तुझं माझं नातं हे असचं रहाव,
कधी मैत्री तर कधी प्रेम असावं.

whatsapp share button pic


हृदयाला आवडेल त्याच्यावर प्रेम करा,
डोळ्यांना काय सगळेच छान दिसतात.

whatsapp share button pic


हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,
तेच माझ्या जगण्याची आस आहे,
एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,
तिच माझ्यासाठी खास आहे.

whatsapp share button pic


स्वप्नातील साज घेऊन ती आलीना सांगताच
ती या मनाची झळी हृदय आता तिच्या शिवाय धडकेना,
का माझिया प्रियाला प्रीत कळेना.

whatsapp share button pic


शरीराच्या सुंदरतेपेक्षाही मन सुंदर असायला हवं,
अश्या सुंदर मनामध्ये माझं प्रेम वसायला हवं.

whatsapp share button pic


प्रेम असो वा मैत्री,
जर हृदयापासून केली तर,
त्याच्याशिवाय आपण
एक मिनिटं पण राहु शकत नाही.

whatsapp share button pic


तू मला दिसलीस की मनात माझ्या धडधडतं,
थोडी लाजून हसलीस की बजेट माझं गडगडतं.

whatsapp share button pic


हातात हात घेशील जेव्हा भिती तुला कशाचीच नसेल,
अंधारातला काजवाही तेव्हा सुर्यापेक्षा प्रखर असेल.

whatsapp share button pic


 

Marathi Love Status for Girlfriend

मंगळसुत्र घालून तुला कुंकू लावेल तुझ्या माथी,
कितीही संकटे आली तरीही
तुलाच करेल माझी जीवनसाथी.

whatsapp share button pic


तुटताना तारा मला आवरजुन पाहायचा आहे.
मला माझ्यासाठी काही नको फक्त तुझ्यासाठी काहीतरी मागायच आहे.
तुला माहित नसेन तुझ्यासाठी कोणीतरी झुरतय, कळीला त्रास होऊ नये,
म्हणून एक फुलपाखरु बागे बाहेरच फिरतंय.

whatsapp share button pic


विश्वास ठेव माझ्यावर तुला कधीच एकटं सोडणार नाही,
ज्या दिवशी एकटं सोडेल त्या दिवशी मीच या जगात असणार नाही.

whatsapp share button pic


तिची आणि ‪माझ्या नात्याची सुरुवात खुपच सुंदर झाली,
माझी सुरुवात माझ्या ‪‎हृद्यापासून झाली
आणि तिची ‪‎तिच्या नजरे पासून झाली.

whatsapp share button pic


ह्रदयही हल्ली, माझं तुझ्याशिवाय काहीच मागत नाही,
तू सोबत असताना माझे ह्रदय माझे राहत नाही.

whatsapp share button pic


तु भेटल्यापासून देव पण नाराज झालाय माझ्यावर,
बोलतो की तु आता काहीच मागत नाहीस माझ्याजवळ.

whatsapp share button pic


हृदयात नेहमीच तुझ्यासाठीथोडी जागा जपून ठेवतो,
कधीतरी येशील म्हणून त्या जागेवर फुले पांघरूण ठेवतो.

whatsapp share button pic


तिची तक्रार आहे की, मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो
कस सांगू तिला की, प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा दिसतो.

whatsapp share button pic


हातात हात घेशील जेव्हा भिती तुला कशाचीच नसेल,
अंधरातला काजवाही तेव्हा सुर्यापेक्षा प्रखर असेल.

whatsapp share button pic


हळूच दबक्या पावलांनी तुझ्याकडे मी येयाचं,
आणि तूला ते दरवेळी आधीच कसं गं कळायचं ?

whatsapp share button pic


सहवासाच्या वेलीवर प्रीतीचे फुल केव्हा उमलल कळलच नाही,
तु माझी, तु माझी म्हणताना, मी तुझा केव्हा झालो कळलचं नाही.

whatsapp share button pic


सुंदर दिसण्यासाठी तू फक्त एक करत जा,
आरशात पाहण्या ऐवजी तू फक्त माझ्या डोळ्यात पाहत जा.

whatsapp share button pic


तुला पाहिलं त्या क्षणापासून, रुपात तुझ्याच चिंब भिजून गेलो,
तुझ्याचसाठी जगता जगता, माझे जगणे मात्र विसरून गेलो.

whatsapp share button pic


जपण्यासारखं बरचं काही उद्यासाठी राखून ठेवलंयं,
ह्र्दयाच्या पंखावरती तुझंच नाव कोरुन ठेवलय.

whatsapp share button pic


तू सोबत असलास की मला माझा ही आधार लागत नाही.
तू फक्त सोबत राहा, मी दुसरं काहीच मागत नाही.

whatsapp share button pic


का कोणास ठाऊक पण एवढं मात्र नक्की आहे की,
तुझ्या नाही मध्ये कुठंतरी ‘होय’ लपलेलं आहे.

whatsapp share button pic


तू माझ्याशी प्रेम कर अथवा तिरस्कार..
दोन्ही माझ्याच पक्षात येईल.
जर तू माझ्याशी प्रेम करशील तर मी तुझ्या हृदयात असेल
अणि जर तू माझ्याशी तिरस्कार करशील तर मी तुझ्या मनात असेल.

whatsapp share button pic


देवाच्या चरणी मागितलेली एक दुवा माझी असेल,
तिथे मागितलेली प्रत्येक खुशी तुझी असेल,
जेव्हापण तुझ्या ह्रदयाला प्रेमाची हाक ऐकू येईल
ती प्रेमाची प्रत्येक हाक माझी असेल.

whatsapp share button pic


तेज असावे सूर्यासारखे प्रखरता असावी,
चंद्रासारखी शीतलता असावी,
चांदण्यासारखी प्रेयशी असावी तर तुझ्यासारखी.

whatsapp share button pic


स्वतःचं मन मारून तुला बरं जगता आलं,
आपल्यांशी देखील तुला परक्यासारखं वागता आलं.

whatsapp share button pic


स्पर्श तुझा होता होताच, मन माझे खुलून गेले,
अशी सामावून जा कुशीत माझ्या, जसे जग हे सारे आपल्यात सामावून गेले.

whatsapp share button pic


अजून वाचा : आठवण स्टेटस मराठी | Aathavan Marathi Status | Miss You Status Marathi


 

Marathi Love Status for Boyfriend

ऐक ना रे नकटु,
मी तर माझे चॉकलेट पण
तुझ्याशिवाय कोणासोबत Share करत नाही
तर हृदय खूप दूरची गोष्ट आहे.

whatsapp share button pic


तुला आठवल की तो किनारा आठवतो,
पायखालची ती ओली वाळूही आठवते,
या आठवणींच एक छोटस गाव मी वसवते,
हे सार डोळ्यात घेऊन पापणी डोळ्यांना मिटवते.

whatsapp share button pic


आपल्या गर्लफ्रेंडला मूव्ही बघायला तर सगळेच घेऊन जातात,
पण मला तर तुला बायको बनवून जेजुरी ला घेऊन जायचं आहे.

whatsapp share button pic


तुला राग आला कि तू दिसतोस,
छान पण एकटक पाहत राहिले की खाली झुकवतोस,
मान तुझ्या माझ्या जीवनात एक दिवस असा येणार आहे.
तुझी आई माझी सासू व माझी आई तुझी सासू होणार आहे.

whatsapp share button pic


आयुष्यभर साथ देणारी,
माझी सावली आहेस तु
माझ्या डोळ्यात नेहमी राहणारी
स्वप्न आहेस तु
हाथ जोडून जे देवाकडे मागितलं होतं,
ते मागणं आहेस तु.

whatsapp share button pic


तुझ्या-माझ्यात कोणतं नातं आहे हे माहित नाही,
पण तू जेव्हा माझ्याशी बोलत नाहीस,
तेव्हा खरंच मला करमत नाही.

whatsapp share button pic


तुझे काय ते तुला माहित प्रेम माझे खरे होते,
तुला ओळखता नाही आले मी तर सर्वस्व तुला वाहिले होते.

whatsapp share button pic


तु ईतक्या प्रेमाने बघाव की नजरेनेही आपोआपच लाजाव,
तुझ्या नुसत्या स्पर्शानेही पैंजण पायातल वाजाव.

whatsapp share button pic


तूच सांग मी हसू तरी कस तू रुसलास तर जगू तरी कसं
माझं सगळ आभाळतूच तर आहे
तुझ्या इतकं जवळच दुसर कोण आहे
शब्द शब्द मी मनात साठवून ठेवते
तू भेटल्यावर मन मोकळ करते
तुलाही ठाऊक आहे किती प्रेम करते
तूच आहे सखा तुला आपल मानते
तूच सांग मी जगू तरी कसं तू रुसलास तर हसू तरी कसं.

whatsapp share button pic


तुला काहीतरी सांगावं मनात ब-याचदा येऊन गेलं,
सांगणार होतो खूप काही शब्दावाचून राहून गेलं.

whatsapp share button pic


सांगितले वारंवार तुला तरी अर्थ प्रेमाचा कळलाच नाही
प्रेमात सर्वात मोठा असतो तो विश्वास तो माझ्यावर तु ठेवलास नाही.

whatsapp share button pic


तू सुंदर दिसतेस त्याला तू काय करणार,
प्रेम करतो तुझ्यावर त्याला मी काय करणार,
पण काय आहे तुझ्या वर मला कळत नाही,
तुला पाहिल्या शिवाय माझा दिवस जात नाही.

whatsapp share button pic


सगळ्या गोष्टी Limit मध्ये आवडतात
पण तुच एक आहेस की, Unlimited आवडतोस.

whatsapp share button pic


तुझ्यासाठी जीव देणारे तुला खुप भेटतील,
पण माझ्या सारखा जीव लावणारा,
तुला एक पण नाही मिळणार.

whatsapp share button pic


तु मला विसरशील हा माझा आयुष्यातील दुःखाचा दिवस असेल,
आणि मी तुला विसरेल हा माझा आयुष्यातील शेवटचा दिवस असेल.

whatsapp share button pic


तू मिळाल्यावर सुध्दा परमेश्वराचा राग आला,
सुंदर दान पदरात टाकयला त्याने किती उशीर केला.

whatsapp share button pic


सुख दुखाचा विचार करताना मी तुलाच समोर पाहिले,
माझे संपूर्ण जीवनच तुझ्या माझ्या प्रेमाच्या नावे वाहीले.

whatsapp share button pic


हळूच माझ्या ह्रदयाला कोणीतरी चोरून नेलंय,
स्वतःच ह्रदय मात्र माझ्याकडे ठेवून गेलंय.

whatsapp share button pic


काळजी घेत जा स्वत:ची कारण माझ्या छोट्याशा आयुष्यात खुप Special आहेस तु.

whatsapp share button pic


तिच्याशी भांडताना नकळत, मीच नकळत तिच्या बाजूनी होतो,
तिच्या गालचे अश्रू पुसत, रागच माझा फितूर होतो.

whatsapp share button pic


तुझ्या असण्यात तर माझा आनंद जुडला आहे,
तुझ्या डोळ्यात तर माझा गाव वसला आहे.

whatsapp share button pic


हातात हात घेता तुझा हृदयात कंप उठले,
हळूच मन माझे तुझ्यात गुरफटले.

whatsapp share button pic


अजून वाचा : ब्रेकअप स्टेटस मराठी | Latest Breakup Status in Marathi


आमच्या पोस्टच्या अपडेट मिळवण्यासाठी फॉलो करा : Facebook | Instagram | Twitter | Telegram

शेयर करा: